TAMNA MATERIJA // Jovan Babić
Izložba pod nazivom TAMNA MATERIJA predstavlja zaokruživanje dugogodišnjeg iskustvenog procesa uzgajanja i obrade tikve koji se vremenom, počevši kao imaginarni kreativni prostor ”Tikvarnica” pokazao kao težnja ka održivosti skulpture, praktičnoj životnoj filozofiji, i na kraju “umetnosti svega”. Pokretač ovog traganja nije kreiranje ličnog sveta već sagledavanje našeg sveta, nada da ćemo dosegnuti potencijal postojanja i kroz umreženost filozofije, nauke i umetnosti oporaviti iskidane niti sa prirodom.
Skulptura kao deo opšte pojavnosti kroz oblik, trodimenzionalnost, materiju, prostor, kao i vajarska studija portreta, figure, skrivena pod velom predrasuda o bukvalnom prenošenju stvarnosti u drugi materijal, predstavlja u stvari tehniku koja kroz kreativnu iskustvenu evoluciju vodi ka samospoznaji i prirodi ljudskog bića univerzalnim putevima bez premca.
Izložba će biti otvorena u ponedeljak 13. juna u 20h u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad, a može se posetiti svakodnevno do 25. juna od 16 do 21h.
Link ka zvaničnom eventu: https://fb.me/e/5y3QAsyCo
Dobro došli!

June 13 @ 20:00 — June 25 @ 21:00
20:00 — 21:00 (289h)

Did you like this? Share it!